Szanowni Państwo,

Nowa kadencja samorządu przyniosła za sobą szereg zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Artykuł 24 wprowadzona przepisy określające tryb i zasady występowania przez radnych z interpelacjami i zapytaniami. Zgodnie z tym artykułem organ wykonawczy ma 14 dni od dnia wpłynięcia interpelacji lub zapytania, na odpowiedź w formie pisemnej i opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Poniżej będę zamieszczał złożone interpelacje i zapytania.

Interpelacje:

 1. Powołanie Gminnej Rady Sportu (1.2019): treść pisma, odpowiedź
 2. Odnośnie dofinansowania zajęć z integracji sensorycznej (06.2019): treść pisma, odpowiedź, odpowiedź 2
 3. Odnośnie dofinansowania zajęć dla rodzin wielodzietnych (06.2019): treść pisma, odpowiedź, odpowiedź 2
 4. Odnośnie utworzenia układu komunikacyjnego dla południowej części gminy (06.2019): treść pisma, odpowiedź
 5. Powołanie Gminnej Rady Sportu (06.2019): treść pisma, odpowiedź
 6. Uporządkowanie terenu wzdłuż ul. Nadrzecznej (06.2019): treść pisma, odpowiedź
 7. Odnośnie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Podleśną (10.2019): treść pisma, odpowiedź gminy, odpowiedź GDDKiA,
 8. Odnośnie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w Łazach i Magdalence (10.2019): treść pisma, odpowiedź
 9. Odnośnie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach Alei Krakowskiej z drogami lokalnymi (12.2019): treść pisma, odpowiedź

Zapytania:

 1. Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łazy II (12.2018): treść, odpowiedź
 2. Odnośnie dzierżawy gruntów przez gminę Lesznowola – kwoty i powierzchnia: treść, odpowiedź
 3. Odnośnie dofinansowania zajęć dla rodzin wielodzietnych (06.2019): treść pisma, odpowiedź
 4. Odnośnie zajęć z integracji sensorycznej (06.2019): treść pisma, odpowiedź
 5. Odnośnie dzierżawy gruntów w 2019 roku: treść, odpowiedź gmina, odpowiedź GOK, odpowiedź biblioteka, odpowiedź Centrum Sportu
 6. Odnośnie odbioru odpadów i przetargu z nim związanym: treść pisma, odpowiedź
 7. Odnośnie sytuacji związanej z budową ul. Marii Świątkiewicz: treść pisma,
Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: