Czyszczenie rowu przy ul. Perłowej

Trwa czyszczenie rowu przy ulicy Perłowej na odcinku od oczyszczalni w Łazach, aż do końca gminy Lesznowola. W przyszłości rów ten będzie obsługiwał oczyszczalnię w Łazach. Ponadto poprawi to gospodarkę wodną – powinno być mniej podtopień w tamtym terenie. Został także udrożniony przepust pod ul. Perłową, a wkrótce zostanie powiększony.

Więcej...