Zebranie wiejskie w Łazach II

Zapraszam do udziału w zebraniu wiejskim sołectwa Łazy II. Daniel Koźniewski, sołtys sołectwa Łazy II, na podstawie §5 statutu sołectwa  Łazy II, zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Łazy II. Zebranie odbędzie 12.09.2019 r. o godz. 18:00 w budynku świetlicy Łazy II, ul. Przyszłości 8. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania Wybór protokolanta Stwierdzenie prawomocności zebrania Zatwierdzenie…

Więcej...