Zebranie wiejskie w Łazach II

Zapraszam do udziału w zebraniu wiejskim sołectwa Łazy II.

Daniel Koźniewski, sołtys sołectwa Łazy II, na podstawie §5 statutu sołectwa  Łazy II, zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Łazy II.

Zebranie odbędzie 12.09.2019 r. o godz. 18:00 w budynku świetlicy Łazy II, ul. Przyszłości 8.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór protokolanta
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Wnioski do projektu budżetu na rok 2020
  6. Rozdysponowanie środków sołeckich na rok 2020
  7. Sprawozdanie przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej
  8. Sprawy różne
  9. Zamknięcie zebrania

Udział w zebraniu wiejskim, to budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty lokalnej!

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: