Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Łaz II

Po raz kolejny wraca sprawa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Łaz II, która to już chyba po raz 6 będzie procedowana.

W związku z COVID nie ma możliwości uczestniczenia w procedurze fizycznie, a tylko zdalnie poprzez aplikację Teams.

Dyskusja publiczna odbędzie się 19.11.2020 r. o godz. 16:30. Aby być na niej obecnym, należny do 19.11. do godz. 12:00 wysłać maila na adres rup@lesznowola.pl z informacją na jakiego maila ma zostać wysłane zaproszenie do kanału w programu Teams. W tej aplikacji odbędzie się dyskusja publiczna online.

Uważam, że nam wszystkim powinno zależeć na ograniczeniu zabudowy wielorodzinnej w tym rejonie i zachowanie charakteru Naszej miejscowości w takim kształcie jak teraz.Link do planu: https://www.lesznowola.pl/…/projekty…/2020/lazy1…

Uwagi będzie można składać do planu jeszcze do 11.12.2020 r.

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: