Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla części Łaz

Dziś o godz. 16:30 odbędzie się dyskusja publiczna nad wyłożonym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łazy. Jest to teren położony w granicy Al. Krakowskiej i ul. Łączności (po stronie cmentarza).

Jest to już kolejne wyłożenie, które mam nadzieję, zakończy problem dojazdu do działek położonych przy rowie melioracyjnym, biegnącym od ul. Polnej do Al. Krakowskiej.

Warto nadmienić, że cały ruch komunikacyjny dla tych działek, będzie skierowany nie na ul. Łączności, ale wprost na Al. Krakowską.

Poniżej zamieszczam rysunek planu oraz tekst planu.

Tekst planu: link

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: