XXI Sesja Rady Gminy Lesznowola

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Lesznowola trwała około godziny, a drugie tyle sprawy różne.

W sprawach różnych oraz w jej trakcie poruszyłem kilka spraw:

  • Pojawiło się zarządzenie wójta z dnia 6 lutego 2020 roku, które mówi o kosztach udzielenia informacji publicznej. Na moje pytanie o jakich kosztach mówimy Pan wójt powiedział, że to standardowa coroczna procedura i żadnych kosztów mieszkańcy nie będą ponosić, jeśli złożą wniosek o dostęp do informacji publicznej.
  • Kolejnym punktem, w którym zabrałem głos, był punkt o stanowisku rady Gminy Lesznowola w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dziwi mnie niechęć rady do przeczytania tego stanowiska w trakcie sesji i przejście od razu do głosowania.
  • W sprawach różnych swoje pierwsze słowa skierowałem do Pana Sekretarza z pytaniem , kiedy mogę spodziewać odpowiedzi na moje ostatnie pismo odnośnie braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, moich zapytań i interpelacji. Dziwię się takiemu podejściu urzędu gdyż uważam, że zarówno w Gminie Lesznowola i Gminie Piaseczno mamy takie same porządki prawne i takie samo poszanowanie dla prawa. Zatem dlaczego w Piasecznie nie ma uznaniowości w sprawie interpelacji i zapytań, a w Lesznowoli jest?
  • Jako drugą sprawę poruszyłem problem Łaz II. Oczywiście dziękuję Panu Wójtowi Marcinowi Kania za zaangażowanie w sprawę i za podjęte już działania. Pragnę zauważyć, że cały czas jest dowożona ziemia na teren, gdzie wcześniej był tor motocrossowy. Dodatkowo właściciel usypał wał z ziemi wzdłuż ul. Produkcyjnej. To natężenie samochodów czteroosiowych, które wożą ziemię jest dokuczliwe dla mieszkańców. Oczywiście, żeby była jasność, że bardzo się cieszymy, że właściciel porządkuje teren, ale niech to czyni w granicach rozsądku.
  • Kolejno poruszyłem sprawę przedłużenia ul. Rolnej, ścieżki, którą wykorzystują dzieci idące do szkoły. Niestety, ale w związku z pracami ziemnymi, nie można teraz z niej korzystać. W związku z tym, że z map wynika, iż jest to droga gminna, poprosiłem wójta o doprowadzenie tego fragmentu do stanu, w którym dzieci będą mogły bezpiecznie nią przejść.
  • Ostatnią sprawą, którą poruszyłem, była kwestia światłowodu Orange i Skynet. Pan wójt zapewnił, że umowa z Orange jest nadal w trakcie negocjacji i nic nie zostało jeszcze podpisane. Zaś odnośnie Skynet poprosiłem o spotkanie z prezesem. Cieszę się, że firma tak prężnie się rozwija i co raz więcej mieszkańców korzysta z jej usług. Jednak chciałbym, aby współpraca z gminą Lesznowola odbywała się na partnerskich stosunkach, bo dzięki temu możemy mieć obopólne korzyści m.in. obniżenie kosztów podpięcia nowych odbiorców.

Nagranie z seji dostępne jest pod tym linkiem: Youtube

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: