Skatepark w Łazach

Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy inicjatywę społeczną wraz z mieszkańcami Łaz i Magdalenki w celu utworzenia w naszej okolicy terenu aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży – skatepark.

Mieszkańcy w trakcie wrześniowych zebrań wiejskich w Łazach i Łazach II poparli ten projekt. Dlatego oba sołectwa przekazały pieniądze na projekt i budowę skateparku w Naszej okolicy. Łazy II przekazały ze środków funduszu sołeckiego 5 000 złotych oraz dodatkowo mieszkaniec, który posiada firmę geodezyjną, zobowiązał się do wykonania wszelkich prac związanych z jego branżą. Z kolei Łazy przekazały 15 000 złotych.

Z wyliczeń, które przekazała nam firma zajmująca się wykonawstwem takich obiektów, wynika, że potrzebujemy około 200 000 złotych na skatepark. Jednakże może on być budowany etapami, niekoniecznie od razu całość.

Dlatego zwracamy się do Was z apelem o poparcie tej inwestycji i poprzez podpisy wsparcie Nas (około 50 osób chętnych aktywnie działać na rzecz budowy skateparku) w dążeniu do wpisania przez gminę tej inwestycji do budżetu na 2020 rok i pomoc pod względem formalno-prawnym.

Poniżej link do strony, gdzie można podpisać petycję:

LINK

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: