Przetarg śmieciowy – otwarcie kopert z ofertami

śmieciWczoraj w Urzędzie Gminy Lesznowola o godz. 12.15 nastąpiło otwarcie ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Do przetargu przystąpiło 7 przedsiębiorców: Lekaro, Byś, Błysk, PUK Sita Piaseczno, Miejski Zakład Oczyszczania z Pruszkowa, Sir-Com oraz Jarper.

Samorząd Gminy Lesznowola przeznaczył na to zadanie 2.000.000 złotych. Okazało się jednak, że kwota zabezpieczona do przetargu, jest zawyżona, gdyż najtańsza oferta wyniosła ok. 698.000 złotych, najdroższa zaś ok. 2.550.000 złotych. Należy jednak pamiętać, że samo rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w czerwcu. Na obecną chwilę należy przeanalizować złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym, czyli zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Najtańszą ofertę złożyła firma Lekaro, za wspomnianą powyżej kwotę ok. 698.000 złotych brutto. Następna w kolejności jest oferta złożona przez firmę Jarper na kwotę ok. 905.000 złotych brutto. Najdroższa ofertę złożył Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, która wyniosła ok. 2.550.000 złotych brutto.

Możemy się zatem spodziewać obniżki cen za odbiór odpadów komunalnych. W tym momencie ustalona stawka to 4,20 zł za 1m³ zużytej wody w przypadku odpadów zbieranych selektywnie, zaś odpadów nie zbieranych selektywnie opłata wynosi 6,30 zł za 1m³ zużytej wody. Jednak zanim zostanie ona obniżona, muszą zostać wykonane niezbędne kalkulacje. Dlatego na nowe stawki  musimy jeszcze torchę poczekać.

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: