LEKARO się wycofuje!

Szanowni Państwo!

Firma LEKARO, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych z naszych posesji, złożyła dzisiaj oświadczenie o odmowie zawarcia umowy na wyżej wymienione zadanie.W zawiązku z tym trwają przygotowania do podpisania umowy z podmiotem, który złożył drugą najkorzystniejsza ofertę.

Więcej informacji podam wkrótce.

Aktualizacja:

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: