IX Sesja Rady Gminy Lesznowola

Szanowni Państwo!

20 maja 2015 r. o godz. 9.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola rozpocznie się IX Sesja Rady Gminy Lesznowola.

Porządek sesji przewiduje m.in. rozpatrzenie projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015, zatwierdzenia nowej taryfy (obecna wygaśnie 30 czerwca br.) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Porządek sesji: IX sesja Rady Gminy

Dla porównania zamieszczam zdjęcia z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych w sąsiednich gminach:

częstotliwośc odbioru jednorodzinna częstotliwośc odbioru wielorodzinna

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: