Informacja dot.prowadzenia badań geologicznych

Informacja dot.prowadzenia badań geologicznych w ramach realizacji projektu PolandSPAN

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA
/ SOŁECTWA ŁAZY, STEFANOWO, MARYSIN, PGR i RADIOSTACJA ŁAZY /

W związku z prowadzonym na terenie Polski projektem pod nazwą PolandSPAN, dla którego została wydana decyzja Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2011r., informujemy, że na terenie kilku sołectw Państwa Gminy prowadzone będą badania geologiczne, związane z realizacją ww. projektu.
W związku z powyższym informujemy,  że w najbliższych dniach nasi przedstawiciele będą odwiedzać Państwa posesje w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień. Równolegle, w miarę potrzeb, będą organizowane spotkania w celu usprawnienia prac przygotowawczych.


Projekt PolandSPAN jest ogólnopolskim projektem naukowym, prowadzonym wspólnie z Instytutem Nauk Geologicznych i Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, mającym na celu rozpoznanie wgłębnej budowy geologicznej Polski. Zakres projektu obejmuje wykonanie badań sejsmicznych wzdłuż profili regionalnych na obszarze całej Polski oraz w obrębie polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Jest to największy tego typu projekt w historii polskiej geologii, będący wielką szansą dla rozwoju naszego kraju.
Przeprowadzenie badań wiąże się z koniecznością jednorazowego przejazdu specjalistycznego sprzętu (pojazdów wibrujących) oraz ułożeniem czujników (geofonów) na terenie wyznaczonych nieruchomości, leżących na linii projektu.
Używany do badań sprzęt geofizyczny jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, a kable aparatury pomiarowej nie przewodzą prądu. Miejsca, w których znajdują się zabudowania, infrastruktura podziemna (gazociągi, wodociągi i drenaże, zlokalizowane poniżej wymaganej głębokości) bądź inne przeszkody, zostaną pominięte przez pojazd specjalistyczny i będą wykorzystane jedynie do ułożenia aparatury pomiarowej.
Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane bezpośrednio prowadzonymi badaniami ponosi firma badająca, stosownie do postanowień Działu VIII (art. 144-152) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). W terminie do dwóch tygodni po przeprowadzeniu badań z właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości skontaktują się przedstawiciele podmiotu badawczego, w celu oszacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania za zniszczone plony oraz inne szkody spowodowane bezpośrednio działaniami badającego.
Uprzejmie prosimy osoby oraz podmioty, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu linii projektu, o umożliwienie sprawnego przeprowadzenia w/w uzgodnień, pozwalających na skuteczne wykonanie prac badawczych. Prace badawcze prowadzone są w uzgodnieniu z władzami Gminy.

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij:

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *