Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego

Wiele osób zwraca się do mnie z pytaniami odnośnie nowej inwestycji “Apartament Pod Lasem” zlokalizowanej u zbiegu ulicy Rolnej i Wirażowej w Łazach. Poniżej postaram się podać kilka faktów.

Plan na mocy którego deweloper uzyskał pozwolenie na budowę pochodzi z 2011 roku. Jest to uchwała Nr 112/IX/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla część obrębu PGR i Radiostacja Łazy. Możemy w nim wyczytać, że oprócz zabudowy jednorodzinnej oznaczonej w planie symbolem MN, plan dopuszcza zabudowę wielorodzinną MN/U jako przeznaczenie uzupełniające. Właśnie na takim przeznaczeniu terenu deweloper rozpoczął budowę trzech bloków. Niestety, ale jak to w prawie bywa, przeznaczenie uzupełniające, może być przeznaczeniem podstawowym. Kolejnym niepokojącym zapisem jest dopuszczalna wysokość zabudowy wielorodzinnej, która wynosi aż 18 metrów, co może dać wzniesienie 5 kondygnacji. Ważny jest także współczynniki intensywności zabudowy. W § 22 pkt. 10 możemy wyczytać, że wynosi aż 2, gdzie w zabudowie jednorodzinnej może spotkać wskaźniki na poziomie 0,4. Ostatnim niepokojącym zapisem jest liczba miejsc postojowych. O ile w § 20 pkt. 9 możemy przeczytać o miejscach postojowych dla zabudowy jednorodzinnej, o tyle nie ma ani słowa o zabudowie wielorodzinnej. Oznacza to, że deweloper, mógłby, oczywiście poza miejscami parkingowymi wymaganymi odrębnymi ustawami, wybudować ich 0!

Dlatego, wspólnie z mieszkańcami, w ubiegłym roku, wystąpiliśmy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Chcieliśmy zablokować powstawanie kolejnych blokowisk na tym terenie. W maju 2018 roku przystąpiliśmy do zmiany planu. Były zebrane wnioski do istniejącego planu i zapadła cisza. Dlatego widząc powolny tryb przygotowywania nowej uchwały, w styczniu tego roku, wystąpiłem z zapytaniem do Pani Wójt odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź Pani Wójt była wymijająca i nieprecyzyjna

Dlatego dziś, na komisji merytorycznej, czyli Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki, wystąpiłem z pytaniem do Pani kierownik referatu urbanistyki, kiedy będzie ten “najbliższy czas”. Po wymijającej wypowiedzi Pani kierownik, ust Pani Wójt usłyszałem, że powinniśmy zdążyć z planem do następnej komisji planowanej pod koniec marca.

Mam nadzieję, że komisja jak najszybciej będzie procedować przedmiotowy plan i jak najszybciej przystąpimy do miany pozostałych planów w zachodniej części gminy, aby wykasować całkowicie zabudowę szeregową.

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: