Zasady odbioru odpadów w Gminie Lesznowola – ciąg dalszy

Szanowni Państwo!

Na ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto nowa uchwałę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych w Gminie Lesznowola. Zmiany dotyczyły doprecyzowania pojemności pojemników, a co za tym idzie uchwalenia nowych deklaracji. W związku z tym nowe obniżone stawki będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od września.

Nowe deklaracje będzie można składać po opublikowaniu uchwały w Dz. U. Woj. Maz. Będzie to możliwe prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Nowe niższe stawki będą obowiązywać po złożeniu nowej deklaracji.

Dla przypomnienia wysokość stawek będzie wynosić:

  • w przypadku nieselektywnej zbiórki 5,80 zł za 1m3 zużytej wody,
  • w przypadku selektywnej zbiórki 3,20 zł za 1m3 zużytej wody.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – powstanie do końca sierpnia br. na terenie obecnego operatora, czyli firmy JARPER Stefanowo Al. Krakowska 108A.
W dniu 24 września br. od 6:30 do 20:00 JARPER będzie odbierał sprzed posesji odpady wielkogabarytowe, elektrozłom, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Poniżej zamieszczam nową ulotkę informacyjną wraz z linkiem do strony, z której można go pobrać: LINK

nowa ulotkanowa ulotka 2

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: