XXVIII sesja Rady Gminy Lesznowola i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

lesznowola herbW dniu dzisiejszym odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Lesznowola. Była to wyjątkowo ważna sesja, gdyż na niej mieliśmy uchwalić nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwalenie stawek jest ustawowym obowiązkiem gminy, która musi tego dokonać każdego roku do końca maja.

Rzeczą oczywistą jest, że w czasie kryzysu każde podnoszenie cen byłoby co najmniej nieroztropne. Głosy, że gmina chce podnieść cenę odprowadzanych ścieków, rozpoczęły się po publikacji w BIP-ie projektów uchwał nad którymi mieliśmy debatować. W poniedziałek 13.05. podczas obrad połączonych komisji, większość radnych wyraziła swoje niezadowolenie z tego projektu, co spowodowało, że na dzisiejszej sesji Rady Gminy przed sobą mieliśmy już poprawiony projekt uchwały. Pozostawia on na niezmienionym poziomie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmienia się tylko stawka za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej. Została ona zmniejszona i będzie wynosić 0,12 zł/m²/m-c.

Poniżej zamieszczam pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały:

uchwała stawki za wode

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: