Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola

W czwartek, na najbliższej sesji rady gminy Lesznowola, pochylimy się nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola Projekt tego studium budzi wiele emocji i kontrowersji z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, mieszkańcy czują się oszukani, gdyż ponad 300 uwag zostało odrzuconych i nie…

Więcej...