Rekrutacja do szkoły podstawowej w Łazach

szkoła ŁazyTrwa zapisywanie dzieci do ZS im. Jana Pawła II w Łazach. Zgodnie z z obowiązującym prawem dziecko, które zamieszkuje w danej miejscowości, musi zostać przyjęte do tej placówki oświatowej, w której obwodzie znajduje się ta miejscowość. Zgodnie z  Uchwałą Nr 336/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. obwód szkoły w Łazach to dwie miejscowości: Łazy i Magdalenka.

Informacja dotycząca rekrutacji dziecka do szkoły podstawowej w Łazach:

 1. Do Szkoły Podstawowej przyjmuje się wszystkich uczniów, którzy mieszkają
  w obwodzie szkoły. Rejon szkoły to miejscowość Łazy oraz część Magdalenki.
 2. Dyrektor może przyjmować uczniów spoza obwodu w miarę wolnych miejsc.
 3. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej odbywa się do 19 kwietnia.
 4. Rodzice dzieci 6-letnich zameldowanych w obwodzie szkoły dostają pisemne zawiadomienie o terminie rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci z rejonu składają:
  -kartę zapisu dziecka, dostępną w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły,
  – odpis skrócony aktu urodzenia (xero),
 6. Rodzice dzieci spoza rejonu składają:
  – podanie z prośbą o przyjęcie dziecka (powinno być umotywowane i zawierać dane do kontaktu).

Dodatkowe informacje:

 1. Rodzice kandydatów do klas II-VI SP spoza rejonu składają kopię świadectwa dziecka z poprzedniej klasy poświadczoną za zgodność z oryginałem.
 2. Przydziału uczniów do poszczególnych klas dokonuje Dyrektor lub powołana przez Dyrektora komisja.
 3. Wyniki rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły po 20 kwietnia.

Karta zapisu dziecka dostępna jest na stronie ZS im. Jana Pawła II w Łazach: link

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: