Metoda przeliczania głosów w wyborach samorządowych w 2018 roku

W poprzednim wpisie poruszyłem temat przeliczania głosów systemem proporcjonalnym, bo taki będzie nas obowiązywał w nadchodzących wyborach samorządowych. Przeliczać będziemy głosy metodą D`Hondta.

Z Wikipedii możemy się dowiedzieć, że metodzie tej dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy, obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, czyli tzw. ilorazy wyborcze. O podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów.

Zatem dla każdego komitetu, łączna liczba uzyskanych głosów na danej liście w danym okręgu dzielona jest przez kolejne liczby. Ilość liczb możemy sobie ustalić sami, tak, żeby uzyskać wymaganą liczbę mandatów (w przypadku Gminy Lesznowola jest to 7).

Wiemy, że w Gminie Lesznowola zarejestrowały się cztery komitety (A, B, C, D), które otrzymały kolejno np. 1000, 800, 600 i 404 głosy.

Podział 7 mandatów będzie wyglądał następująco:Ułożone zdobyte mandaty, w kolejności malejącej, będą wyglądały następująco:

  1.  1000 – (A)
  2. 800 – (B)
  3. 600 – (C)
  4. 500 – (A)
  5. 404 – (D)
  6. 400 – (C)
  7. 333 – (A).

W zawiązku z tym, że do rozdysponowania jest siedem mandatów, to komitet A zdobywa trzy mandaty, komitet B zdobywa dwa mandaty, a komitety C i D zdobywają po jednym mandacie.

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: