Inwestycje w Gminie Lesznowola w latach 2011-2014

Wielkimi krokami zbliża się koniec kadencji. To dla samorządowców okazja do podsumowań i zaprezentowania Mieszkańcom swoich dokonań.

Przypomnijmy najważniejsze działania Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik oraz Samorządu Gminy Lesznowola, które w znacznym stopniu podniosły standard życia Mieszkańców gminy.

FINANSE GMINY

Budżet gminy w latach  2011 – 2014 zawierał ambitne zadania, prawie 100 proc. z nich udało się zrealizować. Przy corocznym planowaniu budżetu samorząd gminy wsłuchuje się w głos Mieszkańców, którzy swoje oczekiwania, propozycje i uwagi zgłaszają między innymi podczas zebrań wiejskich. Nie wszystkie z tych postulatów udało się zrealizować, ponieważ potrzeby Mieszkańców z reguły są większe niż możliwości budżetowe.

Do gorszego okresu pod względem finansowym z pewnością należał rok 2012, kiedy to dochody gminy były o prawie 30 mln niższe niż wydatki. Sytuacja ta była następstwem kryzysu gospodarczego, który spowodował, iż nie uzyskano planowych dochodów z tytułu podatków oraz z tytułu sprzedaży gruntów. Jednak już w roku 2013 widać znaczącą zmianę, która jest konsekwencją  skutecznego zarządzania mieniem  komunalnym.

Rok 2011 2012 2013 2014
Dochody 107 182 193 109 952 240 171 504 202 153 924 499
Wydatki 112 653 007 139 223 448 152 849 400 143 015 519

 

NWESTYCJE Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Lesznowolski samorząd podejmował szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój.  Jednym z głównych zadań  było zapewnienie Mieszkańcom  odpowiednio przygotowanej infrastruktury. Priorytetowo traktowane są inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, gdyż to ich realizacja może przyspieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy. 

W latach 2011 – 2014 zrealizowano – wspólnie z gminną spółką komunalną LPK Sp. z o.o. następujące inwestycje:

Wodociągi

 • 6 326 mb
 • 100 przyłączy

Kanalizacja

 • 10 974 mb
 • 78 przyłączy
 • 1 przepompownia sieciowa

Oczyszczalnie i Stacje Uzdatniania Wody

 • 3 oczyszczalnie  ścieków
 • 7  Stacji Uzdatniania Wody (SUW)

ROK 2011

● Budowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu. Koszt inwestycji 7 837 241 zł

Oczyszczalnia Ścieków w Zamieniu

 

● Remont SUW Mroków434 100 zł

Stacja Uzdatniania Wody w Mrokowie

● Remont SUW Stara Iwiczna860 662 zł  

Łazy

– Al. Krakowska, budowa kanalizacji – 59 992,49 zł

– Budowa kolektora kanalizacyjnego w ul. Rolnej – 109 535,01 zł

– Budowa wodociągu z przyłączami oraz kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami, działki przy ul. Agatowej – 152 857,02 zł

● Łoziska  

– Kanalizacja podciśnieniowa z przyłączami na odcinku ul. Fabrycznej. Koszty poniesione w roku 2011 – 3 640,80 zł

Marysin

– Budowa wodociągu z przyłączami, działki przy ul. Karmazynowej – 112 851,06 zł 

– Budowa wodociągu z przyłączami, ul. Strumykowa – 121 907 zł   

Mroków

– Budowa wodociągu wraz z przyłączami i kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami i kanalizacji ciśnieniowej przyłączami, ul. Szkolna – 103 539,47 zł  

Warszawianka

– Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji grawitacyjnej: koszty w 2011 r. – 3603,90 zł, wartość inwestycji – 240 642 zł   

– Projekt kanalizacji w ul. Nutki – 23 616 zł  

Wilcza Góra

– Wymiana wodociągu odcinka od “Synapsis” do ul.  Gajowej – 64 973  zł  

– Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami  oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami, boczna od ul. Żwirowej – 314 757 zł

Władysławów

– Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Porannej Rosy – 162 170,58 zł

● Zakończenie  budowy Północnej Magistrali Wodociągowej odcinek Mysiadło – Nowa Wola wraz z przyłączami – 497 414,35 zł

 ROK 2012

● Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej, koszt – 18 450 zł

● Remont SUW Mysiadło406 774 zł

● Rozbudowa SUW Lesznowola-PGR – 1 151 000 zł

Łazy

– Budowa wodociągu i kanalizacji  ul. Lokalna – 98 270,97 zł

Łoziska

– Budowa  wodociągu z przyłączami w ul. Złotych Łanów – 64 048,56 zł

– Budowa kanalizacji  podciśnieniowej  z przyłączami – 129 100,69 zł

Stara Iwiczna

– Budowa wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami ul. Wiśniowa – 59 696 zł

Warszawianka

– Budowa kanalizacji  sanitarnej i wodociągu w ul. Nutki i ul Alpejskiej – 312 789 zł

– Budowa  wodociągu z przyłączami i kanalizacji grawitacyjnej  z przyłączami – 247 248,26 zł

Wilcza Góra

– Budowa od sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lokalnej  od ul. Żwirowej  – 146 684 zł

Wola Mrokowska

– Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej 72 518,15 zł   

Garbatka – Jastrzębiec

– Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej – 57 588,60 zł

Zamienie

– kanalizacja oraz kolektor tłoczny Zgorzała, Zamienie, Lesznowola-Nowa Wola – ok. 519 600 zł 

ROK 2013

● Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach wraz z przebudową rowu. Koszt 3 326 362 zł

Oczyszczalnia Ścieków w Łazach

 

● Budowa SUW w Łazach przy ul. Kwiatowej. Koszt 3 671 808 zł

● Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej – koszt 63 960 zł. Na przełomie roku 2014/2015 planowane jest ogłoszenie przetargu na rozbudowę oczyszczalni, szacowany koszt inwestycji – 7 000 000 zł

● Modernizacja i rozbudowa SUW Lesznowola-Pole. Koszt inwestycji – 3 800 000 zł 

Stacja Uzdatniania Wody Lesznowola Pole

 

Lesznowola

– Budowa kanalizacji wraz z przyłączami, ul. Tura – 163 385 zł

●  Łoziska i Jazgarzewszczyzna

– Kanalizacja, prace projektowe – 146 862, 00 zł

Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin część wschodnia

– Opracowanie koncepcji i projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 2 952 zł

Wilcza Góra

– Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z przyłączami boczna od ul. Jasnej – koszty poniesione w 2013 roku: 1 606 zł, termin zakończenia inwestycji: koniec 2014 r.

Wola Mrokowska

– Rozpoczęcie budowy wodociągu wraz z  przyłączami, boczna od ul. Granicznej. Termin zakończenia – 2014 r., wartość inwestycji: 123 000  zł

ROK 2014

● Budowa SUW Marysin – inwestycja w trakcie realizacji. Koszt inwestorski – 6 549 738 zł

● Oczyszczalnia ścieków w Łazach – budowa zbiornika uśredniającego. Koszt – 1 850 000 zł

Garbatka – Jastrzębiec

– Budowa kanalizacji , etap I. Koszt – 1 100 000 zł

Mroków

– Projekt i budowa gminnej sieci wodociągowej w ul. Górskiego – 57 819,65 zł

Kolonia Warszawska

– Projekt budowlano-wykonawczy odcinka sieci wodociągowej, ul. Przezorna i Przydrożna – 24 600 zł 

Podolszyn

– Półka wokół zbiornika retencyjnego – 24 000 zł

Podolszyn, Janczewice

– I etap budowy kanalizacji sanitarnej, kolektory przerzutowe do oczyszczalni w Zamieniu wraz z przepompownią sieciową w Janczewicach –  4 551 000 zł

Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin część wschodnia

– Zakończenie opracowania koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej – 29 756  zł

– Opracowanie  projektu budowlano – wykonawczego  kanalizacji  dla obszaru. Środki zarezerwowane w budżecie na lata 2014 – 2015 – 305 000 zł

Łoziska i Jazgarzewszczyzna 

– rozpoczęcie  I etapu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z z czterema przepompowniami sieciowymi oraz 180 przyłączami na terenie Łozisk. Koszt prac budowlanych – 6 556 362 zł

Wola Mrokowska

– Budowa wodociągu z przyłączami, ulica boczna od ul. Granicznej – 124 926 zł

Wólka Kosowska

– Budowa wodociągu, ul. Barwna – 93 733  zł

 

 INWESTYCJE Z ZAKRESU OŚWIATY I SPORTU

Każdego roku Samorząd Gminy przeznaczał  znaczne środki  na gminną oświatę  oraz rozwój bazy edukacyjno – sportowej. W latach 2011 – 2014 w gminie funkcjonowały 4 Zespołu Szkół Publicznych – w Lesznowoli, Łazach, Mrokowie i Nowej Iwicznej oraz Szkoła Podstawowa w Mysiadle, która w 2013 roku przeniosła swoją siedzibę do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, gdzie wówczas powstało również Gimnazjum. W 2014 roku Szkoła podstawowa i Gimnazjum w Mysiadle przekształciły się w Zespól Szkól Publicznych. Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, gdzie ma siedzibę najmłodszy zespól szkół to największa inwestycja gminna  mijającej kadencji.

 ROK 2011

ZSP w Łazach

– Adaptacja dwóch segmentów na potrzeby oddziału przedszkolnego i szkoły – 45 700 zł

– Montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw – 76 204 zł

– Modernizacja sieci i zakup komputerów – 45 858 zł

ZSP w Nowej Iwicznej

– Modernizacja ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej wokół szkoły – 50 184 zł

– Montaż kuchennej instalacji elektrycznej – 35 826 zł 

ZSP w Mrokowie

– Wykonanie boisk i kortu tenisowego –  601 189 zł

– Remont i modernizacja szkoły: projekt hali sportowej – 64 538 zł, rozbudowa systemu monitoringu – 8 413 zł, remont  sal – 53 171 zł


Obiekty sportowe przy ZSP w Mrokowie

 

SP w Mysiadle

– Wykonanie projektowej dokumentacji wielobranżowej “Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na szkołę w Mysiadle ul. Osiedlowa 2b – 38 745 zł

– Opracowanie projektu budowlanego instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego do budynku szkoły – 14 157,30 zł

– Malowanie lamperii w szkole – 9 717 zł

– Adaptację budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mysiadle przy ul. Osiedlowej 2b – 628 759 zł

– Wykonanie ocieplenia dachu nad częścią świetlicy, ułożenie kostki wokół szkoły, rozbudowa alarmu, przebudowa hydrauliki w części świetlicy, założenie nowej instalacji odgromowej 58 846 zł

– Wyposażenie w meble ze stali nierdzewnej w budynku szkoły przy ul. Osiedlowej 2b – 15 928 zł

ROK 2012

ZSP w  Nowej  Iwicznej

– Adaptacja budynku przy  ul. Zimowej na budynek szkolny nauczania początkowego.

– Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku ZSP na  ul. Zimowej 8a – 24 864 zł

– Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych oraz na sali gimnastycznej – 43 063 zł

– Wymiana parapetów okiennych w ZSP w Nowej Iwicznej – 3 361 zł

– Prace remontowe w budynku ZSP w Nowej Iwicznej – 279 944 zł

Skatepark

 – Projekt, odwodnienie, budowa i oświetlenie obiektu  przy ul. Szkolnej – ok. 290 000 zł

Skatepark w Nowej Iwicznej

 

 ZSP w Mrokowie

– Projekt nadbudowy budynku szkoły o dodatkowa kondygnację – 56 211 zł

– Przebudowa pomieszczeń kotłowni – 615 013 zł

ZSP w Lesznowoli

– Remont szatni i ułożenie kostki brukowej przed szkołą – 61 000 zł

SP w Mysiadle

– Dostawa i montaż zestawu zabawkowego “Korsarz” przy budynku szkolnym na ul. Osiedlowej 2b – 12 000 zł

 ROK 2013

CEiS w Mysiadle  

– Koszt budowy obiektu – 51 686 017 zł

– Wyposażenie Centrum Edukacji i Sportu – 959 103 zł

– Wybudowanie  przyłączy  energetycznych do CEiS – 391 912 zł

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, budynek dla klas młodszych

 

ZSP w Mrokowie

– II etap przebudowy kotłowni szkoły –  69 126 zł

– Modernizacja systemu telewizji przemysłowej – 15 000 zł

– Remont pieca c.o. – 14 268 zł

– Remont sal lekcyjnych – 15 400 zł

ZSP w Nowej Iwicznej

– Wymiana 2  pieców centralnego ogrzewania – 117 679 zł

 Przedszkole w Jastrzębcu

– Modernizacja obiektu – 21 782 zł

ZSP w Łazach

Modernizacja systemu telewizji przemysłowej – 16 424 zł

– Modernizacja centrali rozgłoszeniowej – 24 896 zł

– Wymiana huśtawek na placu zabaw – 6000 zł

– Zakup stołu rehabilitacyjnego do gabinetu lekarskiego – 3 292 zł

ROK 2014

Gminne Przedszkole Publiczne w Mysiadle

– Przebudowa budynku szkoły “Słoneczko” wraz ze zmiana sposobu użytkowania na gminne przedszkole. Koszt prac adaptacyjnych – 300 000 zł

 ZSP w Nowej Iwicznej

– Remont kompleksu sportowego, I etap – 198 500 zł

Montaż klimatyzatora w ZSP – 7 404 zł

– Lakierowanie i cyklinowanie parkietów w 8 salach lekcyjnych – 16 531  zł

– Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy szkole – 24 969 zł

ZSP w Nowej Iwicznejnowy budynek szkolny

– Zakup nieruchomości z budynkiem przeznaczonym na cele oświatowe przy ul. Zimowej 8a – 3 400 000 zł

Skatepark

– Zakup zabawki i montaż na terenie zielonym obok  skateparku – 31 310 zł

ZSP w Mrokowie

– Budowa hali sportowej oraz nadbudowa kondygnacji w części dydaktycznej szkoły. (zakończenie I poł. 2016r.). Koszt 13 000 000 zł

– Realizacja zewnętrznej siłowni przy szkole – koszt 35 470 zł

– Wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych. Koszt 58 794 zł

ZSP Lesznowola 

– Dzierżawa budynku dla kl. “0” ZSP w Lesznowoli wraz z wyposażeniem. Koszt 26 830 zł miesięcznie

ZSP w  Lesznowoli, budynek dla klas “0”

 

Łazy

– Opracowanie projektu adaptacji świetlicy środowiskowej na potrzeby Mieszkańców i szkoły. Szacunkowy koszt projektu 80 000 zł, szacunkowy koszt budowlany 2 200 000 zł


Projekt adaptacji świetlicy na budynek szkolny w Łazach 

 ZSP w Mysiadle (budynek CEiS)

– Wyposażenie hali gimnastycznej w Mysiadle, zakup sprzętu sportowego – 87 944 zł

– Kuchnia w CEiS – dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych – 733 463 zł

– Zakup tabletów dla uczniów Gimnazjum – 48 658 zł 

– Nasadzenie roślin wokół obiektu – 32 660 zł

– Zakup i montaż zabawek na placu zabaw  przy CEiS – Koszt 36 500 zł

– Montaż plis okiennych w CEiS – 23 075 zł

– Montaż dodatkowych drzwi w klatce schodowej – 65 105 zł

Zgorzała

– Opracowanie projektu adaptacji Centrum Integracji Społecznej  na potrzeby szkoły – nauczanie początkowe – z uwzględnieniem funkcji dla Mieszkańców. Szacunkowy koszt projektu 80 000 zł, szacunkowy koszt budowlanych 3 500 000 zł

Szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym realizują wartościowe i innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne oparte m.in. na autorskich pomysłach kreatywnych nauczycieli oraz nowoczesnych rozwiązaniach wypracowanych we współpracy z uczniami. Dzieciom i młodzieży zapewniono możliwości rozwijania swoich zainteresowań  i talentów, a także ciekawego spędzania wolnego czasu.

 1. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez szkoły, finansowane w całości z budżetu Gminy Lesznowola:

 • przedmiotowe koła zainteresowań (np. koło matematyczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne),
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje (np. koło teatralne, dziennikarskie, plastyczne, muzyczne),
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia przygotowujące do zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów,
 • zajęcia sportowe.

2. We wszystkich szkołach łącznie realizowanych jest średnio ok 400 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo.
3. Zajęcia sportowe realizowane są w większości przez Uczniowskie Kluby Sportowe.
4. W latach 2010 – 2014 wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy Lesznowola środki finansowe w łącznej wysokości 1 301 461 zł.

W lesznowolskich szkołach w latach 2010 – 2014 realizowano ciekawe projekty edukacyjne:

 • “Zagrajmy o sukces” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Projekt obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, przedmiotów przyrodniczo – matematycznych oraz języków obcych. Wysokość dofinansowania 88 360,00 zł.
 • “Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół w Gminie Lesznowola” – projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zrealizowano we wszystkich lesznowolskich szkołach podstawowych cykl zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. Wysokość dofinansowania: 130 005,00 zł.
 • “Poznajmy się – Lesznowola Gminą wielu kultur” – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, dot. edukacji międzykulturowej, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół w Gminie Lesznowola. W ramach tego projektu m.in. realizowany jest cykl zajęć dla uczniów dot. edukacji międzykulturowej, warsztaty dla nauczycieli pracujących z klasą multikulturową, a także wydany zostanie informator w języku chińskim, wietnamskim i tureckim dot. polskiego systemu oświatowego.  Wysokość dofinansowania: 261 213,75 zł.
 • “Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola” – projekt finansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Na Rzecz Integracji Państw Trzecich skierowany do uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie. Główne cele projektu, to: zwiększenie zdolności szkoły w zakresie planowania polityki wielokulturowej, zwiększenie kompetencji interkulturowych pracowników szkoły, uczniów oraz środowiska szkolnego, ułatwienie obywatelom państw trzecich procedury przyjmowania ich dzieci do polskiej szkoły i ich funkcjonowania w polskiej szkole. Wysokość dofinansowania: 251 000 zł.
 • “Moja szkoła jest medialna” – projekt zakładał szeroko pojętą edukację medialną, rozumianą jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego, naukę krytycznego myślenia w odbiorze mediów, a także kształtowanie cech interpersonalnych  młodych ludzi, które będą miały kluczowy wpływ na ich rozwój i wejście w dorosłe życie. Podczas zajęć warsztatowych młodzież pod kierunkiem zawodowych dziennikarzy i realizatorów telewizyjnych pracowała w mobilnym studiu telewizyjnym. Efektem tych prac była realizacja profesjonalnego reportażu promującego własną szkołę i gminę, którego prezentacja odbyła się podczas zorganizowanej przez młodzież konferencji.

 

INWESTYCJE Z ZAKRESU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Piękne i nowoczesne obiekty sportowe znajdują się nie tylko przy gminnych szkołach. Na terenie Gminy Lesznowola znajduje się 23 gminnych placów zabaw oraz 15 boisk gminnych, a także gminne świetlice wiejskie – Centra Integracji Społecznej. W roku 2014 lesznowolski samorząd rozpoczął realizację nowych obiektów o funkcji sportowo-rekreacyjnej – siłowni zewnętrznych. To tylko niektóre z inwestycje w bogatą bazę obiektów użyteczności publicznej.  

ROK 2011

Lesznowola. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ZSP przy ul. Szkolnej. Koszt 307 869 zł

Wykonanie parkingu przy ul. Krasickiego i Torowej (przy stacji PKP) – koszt ok. 65 000 zł

● Remont sali widowiskowej w świetlicy w Łazach II. Koszt – 39 000 zł

● I etap budowy CIS w Zgorzale – koszt 1 425 228, 86  zł

Budynek CIS w Zgorzale 

ROK 2012

● Remonty gminnych placów zabaw wraz z wymianą zabawek. Łączny koszt – 71 586 zł

Magdalenka

– Zakup wraz z wyposażeniem budynku mieszczącego się na rogu ul. Słonecznej i Lipowej w Magdalence, na potrzeby Centrum Integracji Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Koszt – 3 933 989 zł

Budynek w Magdalence

Zamienie

Projekt budowy strażnicy dla OSP. Koszt 67 214 zł

Mroków

Projekt budowy strażnicy dla OSP w Mrokowie, koszt 65 190 zł. Planowane rozpoczęcie prac to I połowa 2015r., szacunkowy koszt inwestycji ok. 5 000 000 zł

– Remont lewego skrzydła Ośrodka Zdrowia. Koszt ok. 130 000 zł

ROK 2013

● Remonty gminnych placów zabaw na terenie gminy Lesznowola wraz z wymianą urządzeń – łączny koszt 65 702 zł

Lesznowola

– Modernizacja stadionu

Nowa Iwiczna

– Budowa oświetlenia parkingu w rejonie ul. Krasickiego i Torowej (przy stacji PKP) – koszt ok. 13 000 zł

Nowa Wola

– Budowa oświetlenia boiska – koszt ok. 30 000 zł

Podolszyn

– Modernizacja otoczenia boiska – 9 840 zł 

ROK 2014

● Siłownie zewnętrzne

W 2014 roku zbudowano aż 11 siłowni na wolnym powietrzu, łączny koszt inwestycji wyniósł 239 377 zł. Siłownie powstały w następujących miejscowościach:

Lesznowola, Magdalenka, Łazy – Orlik, Łazy – Al. Krakowska, Mroków, Mysiadło, Podolszyn, Stefanowo , Wola Mrokowska, Wólka Kosowska, Zamienie.

Siłownia zewnętrzna w Mysiadle – jeden z 11 obiektów na terenie gminy

● Remonty gminnych placów zabaw wraz z wymianą zabawek – 125 196 zł

● Łazy

– Urządzenie placu zabaw przy boisku Orlik – 24 100 zł

– Remont placów zabaw z wymianą zabawek – ul. Łączności, Produkcyjna, Przyszłości – koszt 45 200 zł

Kosów

– Modernizacja boiska – 34 000 zł

Magdalenka

– Remont placu publicznego ze sceną przy ul. Brzozowej – 10 209 zł

Mysiadło

– Nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Granicznej – 43 000 zł

– II etap naprawy linii brzegowej stawu w Mysiadle. Szacunkowy koszt zadania – 61 984 zł

– Budowa parkingów przy ul. Topolowej wraz z odwodnieniem. Inwestycja rozpoczęta, zakończenie jest planowane do końca 2014 r. koszt – ok. 1 000 000 zł

Nowa Iwiczna

– Wyposażenia placów zabaw przy ul. Zimowej i Tarniny – 31 310 zł

Wola Mrokowska

– Rekultywacja boiska – 15 000 zł

 

INWESTYCJE Z ZAKRESU BUDOWY I REMONTÓW DRÓG, CHODNIKÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Realizacja inwestycji drogowych jest priorytetowym zadaniem samorządu, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców stawiane jest na pierwszym miejscu. W latach  2011 – 2014 powstało 12 dróg gminnych oraz 1,9 km ścieżek rowerowych. Dużą pozycje w budżecie zajmowały odszkodowania za drogi gminne. W latach 2010 – 2014 z tytułu odszkodowań gmina wypłaciła 24 377 755 zł. Ważnym zadaniem było również zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji zbiorowej.

ROK 2011

● Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Mysiadle wraz z odwodnieniem. Koszt inwestycji ok. 2 800 000 zł  oraz koszt wywłaszczenia w ramach specustawy – ok. 110 900  zł

Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Nowej Iwicznej – koszt ok. 29 000 zł

ROK 2012

Mroków, Stachowo i  Kolonia Mrokowska – ul Rejonowa. Udział w budowie drogi powiatowej – 2 000 000 zł

Mysiadło – projekt i przebudowa ul. Polnej w Mysiadle wraz z odwodnieniem 2011/2012r. – ok. 2 200 000 zł oraz koszt wywłaszczenia w ramach specustawy ok. 244 000  zł

● Budowa oświetlenia ul. Aronii, Agrestowa, Porzeczkowa w Mysiadle ok. 67 000  zł

W Nowej Iwicznej: budowa kanalizacji deszczowej ul. Szkolna, Graniczna, Przebiśniegów, Zimowa, Gimnazjalna, Owocowa – koszt ok. 2 335 000,00 zł; budowa ul. Dzikiej wraz z odwodnieniem – koszt ok. 140 000 zł oraz budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem – koszt ok. 120 000 zł

ul. Dzika w Nowej Iwicznej

ul. Świerkowa w Nowej Iwicznej

● Remont ul. Plonowej w Nowej Woli –  I etap tej inwestycji wyniósł ok. 520 tys. zł

● Budowa ul. Zielonej w Podolszynie wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Koszt inwestycji – ok. 1 300 00 zł oraz koszt wywłaszczenia w ramach specustawy – ok. 135 000 zł

● Budowa ul. Sielankowej w Warszawiance za ok. 1 089 000 zł

Wólka Kosowska i Kosów: Budowa oświetlenia ul. Żytniej i Podleśnej  za około ok. 128 000 zł oraz budowa oświetlenia ul. Łąkowej PAN Kosów – ok. 94 000 zł

Łazy – budowa oświetlenia w rejonie ul. Sasanki, koszt ok. 32 000 zł

● Projekt i budowa oświetlenia w rejonie ul. Pozytywnej i Perspektywy w Łazach II, koszt ok. 40 000 zł

● Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego we Władysławowie106 000 zł

● Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Starej Iwicznej – koszt ok. 43 000 zł

● Budowa oświetlenia ul. Cyraneczki – Zgorzała – koszt ok. 60 000 zł 

ROK 2013

Marysin i Wólka Kosowska – budowa oświetlenia ul. Krzywej, Złocistej i Pogodnej – koszt 97 662,00 zł

Magdalenka – budowa ul. Jałowcowej – koszt ok. 700 000 zł

● Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego w Magdalence – III etap inwestycji wraz z przebudowa rowu, koszt ok. 770 000 zł  

     

Ciąg pieszo-rowerowy w Magdalence 

Mroków, Stachowo, Kolonia Mrokowska – budowa ul. Kościelnej. Gmina posiada decyzję ZRID, koszt dokumentacji: 73 200 zł oraz koszt wywłaszczenia gruntów w ramach specustawy – ok. 411 000 zł

ROK 2014

● Budowa ul. Okrężnej w Magdalence ok. 566 500 zł

● Budowa ul. Polnej w Magdalence 516 000 zł

● Budowa odwodnienia ul. Miłej w Mysiadle – koszt ok. 150 000 zł

● Budowa oświetlenia ul. Sadowej w Stachowie; koszt ok. 66 500 zł

● Budowa oświetlenia ul. Pięknej w Nowej Iwicznej – koszt ok. 116 000 zł

● Budowa drogi przy przychodni “EDMED” w Nowej Iwicznej wraz z kanalizacją deszczową –  koszt ok. 150 000 zł


● Budowa oświetlenia ulicy Dworkowej i Słonecznej w Lesznowoli – koszt 74 000 zł

Marysin – budowa oświetlenia ulic Karmazynowej – 20 000 zł oraz Góralskiej – 10 000 zł

● Budowa oświetlenia ul. Poprzecznej – w Mysiadle – koszt 29 000 zł

Stara Iwiczna – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Nowej – koszt 67 896 zł

● Budowa oświetlenia Al. Zgody w Nowej Iwicznej. Koszt – 30 000 zł

WKRÓTCE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE:

Wilcza Góra

– ul. Jasna – wykonany projekt budowy, koszt dokumentacji ok. 90 000 zł. Realizacja od XI 2014 do 2016 r.. Wartość inwestycji – 3 293 940 zł

Zamienie

– budowa oświetlenia ul. Arakowej – planowany termin do 15.12.2014 r., koszt 129 150 zł

– budowa ul. Błędnej III etap – termin realizacji 27.02.2015 r. przeznaczone środki w budżecie 588 000 zł, rozpoczęcie budowy – 27.02.2015 r.

Lesznowola

– Budowa ulicy Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z kanalizacją deszczową termin zakończenia prac: 31.03.2015 r. Koszt ok. 749 000 zł

Łazy

– ul Spokojna, budowa na przełomie 2014/2015, przeznaczone środki w budżecie – 1 700 000 zł

Mysiadło 

– Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej – planowany termin zakończenia – 31.01.2015 r. Koszt ok. 791 000 zł

Nowa Iwiczna

– Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej ul. Cichej, Krasickiego i na parkingu szkolnym. Planowany termin zakończenia – do 31.03.2015 r. Koszt ok. 1 680 000 zł

– Al. Zgody – budowa odwodnienia wraz z nawierzchnią odcinka drogi, etap I. zarezerwowane środki w budżecie – 660 000 zł

– Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Słonecznej (od ul. Kolejowej do ul. Jagodowej), termin realizacji 15.12.2014 r.; koszt ok. 1 102 000,00 zł

 

 KOMUNIKACJA ZBIOROWA

 

ROK 2011

 • Dotacje ZTM (autobusy czerwone) – 1 114 422 zł
 • Wspólny bilet – 402 216,00 zł
 • Komunikacja lokalna, linie uzupełniające L – 678 896,53 zł

ROK 2012

 • Dotacje ZTM (autobusy czerwone) – 1 180 125,00 zł
 • Wspólny bilet – 558 205,00 zł
 • Komunikacja lokalna, linie uzupełniające L – 798 252,13 zł

ROK 2013

 • Dotacje ZTM (autobusy czerwone) – 1 301 988,00 zł
 • Wspólny bilet – 658 028,00 zł
 • Komunikacja lokalna, linie uzupełaniające L – 767 518,55zł

ROK 2014

 • Dotacje ZTM (autobusy czerwone) – 1 544 000,00 zł
 • Wspólny bilet – 724 000, 00 zł  
 • Komunikacja lokalna, linie uzupełaniające L- 827 000, 00 zł

 

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola oraz www.naszepiaseczno.pl

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: