Częstotliwość odbioru odpadów – ankieta

Obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych wygasa z dniem 31.12.2013. W związku z tym Urząd Gminy przygotowuje nowy przetarg. Miałoby się znaleźć w nim kilka zmian. Jedna z propozycji zawiera zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej z  raz w tygodniu, jak jest dotychczas, na raz na dwa tygodnie.…

Więcej...

Mobilny PSZOK już jutro w Łazach!

Szanowni Państwo już jutro tzn. 25.09. w Łazach będzie jeździł mobilny PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Mobilny PSZOK będzie odbierał odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci, a także zużyte opony oraz resztki materiałów budowlanych z remontów mieszkań i domów. Proszę wystawić odpady przed teren swojej posesji.

Więcej...